Groep 7

6896 2310191032240083 SH 111826363705

Van harte welkom op de groepspagina van groep 7!

 

Groep 7 is een leuk en spannend jaar. De moeilijkste stof van taal en rekenen wordt behandeld, zoals zinsontleding en breuken. De kinderen worden ook zelfstandiger, ze krijgen meer huiswerk mee en moeten meer toetsen leren.

 

Verder is groep 7 het jaar van het verkeersexamen. Zowel het theoretisch als praktisch examen. Aan het einde van het jaar, na de Cito Entreetoets, genieten we na. Dan hebben we een educatief uitje en kijken we naar elkaars talenten d.m.v. spreekbeurten, spelletjes en een talentenjacht.

 

Met deze bagage zijn de kinderen uiteindelijk klaar om naar groep 8 te gaan, het laatste jaar op de basisschool.