De plusklas

De Juliana Daltonschool biedt zorg naar onder (zie ‘Remediering’) en naar boven. Binnen de groepen is er voor elke leerling meer dan genoeg uitdaging. Dit komt tijdens het werken met de dag/weektaak naar voren in de vorm van stertaken en het werken met het portfolio. De portfoliomaterialen zijn materialen die doorgaans gebruikt worden voor plusklassen, bijvoorbeeld Topklassers.

Kinderen met een grote leervoorsprong werken met daarnaast met Levelwerk-taken. Levelwerk is een doorgaande leerlijn voor (hoog)begaafde leerlingen van groep 3 t/m 8. en het werken met portfolio. Kleuters die meer uitdaging aan kunnen werken met Levelspel, een leerlijn voor (hoog)begaafde kleuters.

Leerlingen die over de gehele linie een leervoorsprong heeft van 10 maanden of meer, krijgen de leerstof voor taal/lezen en rekenen compact aangeboden. Dit betekent dat de leerling met bepaalde delen van de instructie niet mee hoeft te doen en dat het een aantal opgaven van de verwerking niet hoeft te maken; zij krijgen minder herhalingsstof aangeboden. Hierdoor houden de leerlingen binnen de dag/weektaak tijd over om te werken met verrijkingsmaterialen. Voor deze verrijking maken wij gebruik van Levelwerk. Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Het doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Het werken met Levelwerk wordt gemonitord en geëvalueerd.

 

Een leerling komt in aanmerking voor de plusklas als het (voor een langere periode) over de gehele linie een leervoorsprong heeft van 14 maanden of meer. De screening van de leerlingen wordt minimaal twee keer per jaar uitgevoerd.De leerlingen van de plusklas komen één keer per week samen in het kenniscentrum. De leerlingen leren leerstrategieën ontwikkelen (leren leren) door o.a. te werken met Pittige Plustorens en LEGO WeDO en LEGO Mindstorms.

Pittige Plustorens is een compleet lesconcept voor excellentieonderwijs in de basisschool. De pittige projecten bieden extra uitdaging aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het lesconcept is multi-disciplinair: onderwerpen variëren van taal tot techniek, van kunst tot organisatie. De leerlingen werken met hun hoofd, hart en handen. Het stimuleert de creativiteit, de motivatie en het divergente denken. Tevens wordt de samenwerking, onderzoek en ontwerp, plannen, maken en presenteren gestimuleerd.

 

LEGO Mindstorms (Robotics Invention Systems) is een intelligent computergestuurd LEGOsteentje dat een Mindstormsrobot tot leven brengt en hem verschillende bewegingen laat uitvoeren. De basis van Mindstorms is een centrale besturingsmodule waarmee zelfgebouwde creaties uitgerust kunnen worden met elektromotoren en sensoren die onder andere tast, licht, rotatie, afstand, geluidsvolume en temperatuur waarnemen. Deze kunnen door middel van de software worden geprogrammeerd met een computer. Zo kunnen de leerlingen op zichzelf werkende LEGO-creaties maken.

Jongere leerlingen werken met LEGO Education WeDo. Ze leren bouwen en programmeren door middel van probleem oplossende activiteiten. LEGO Education WeDo zorgt voor een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen creatief moeten denken, met teamwork en probleem oplossende vaardigheden.