Groep 6

6896 2310191019080038 SH 111826363735

Van harte welkom op de groepspagina van groep 6!

 

De kinderen zitten nu in de bovenbouw en er wordt steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht. Zo gaan we beginnen met een agenda bijhouden en alles wat daarbij komt kijken. Na de herfstvakantie starten we met huiswerk. 

 

In groep 6 is er een vol lesprogramma en er moet hard gewerkt worden. Met rekenen worden de getallen groter (tot 100.000) en beginnen we met breuken. Bij taal leren we hoe je op verschillende manieren de persoonsvorm in de zin vindt en de verleden tijd van werkwoorden. Toch wordt er ook tijd vrijgemaakt voor creatieve en ontspannende momenten zoals: handvaardigheid, muziek, drama en tekenen.  

 

Er staan ook een aantal uitjes op het programma. Zo is er het jaarlijkse schoolreisje en een educatief uitje