UNESCO school

Wat is een UNESCO-school?

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen. Via de bijeenkomsten van het scholennetwerk (van basisonderwijs tot HBO) worden deze ervaringen actief gedeeld.

 

Alle scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen.

 

De vier UNESCO-thema’s zijn: 

  • Vrede en mensenrechten

  • Intercultureel leren

  • Wereldburgerschap

  • Duurzaamheid

 

De Juliana Daltonschool vindt het belangrijk dat kinderen actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en hier een positieve bijdrage aan leveren. Sinds januari 2018 is de Juliana Daltonschool een officiële UNESCO school. De thema’s ‘Vrede en mensenrechten, Duurzame ontwikkeling en Wereldburgerschap’ komen jaarlijks via allerlei onderwijsactiviteiten aan bod, zoals het werken in de schoolmoestuin, projecten als ‘Wandelen voor water’ en de leerlingenraad. Zo kunnen we elk kind laten ‘groeien en bloeien’. Goed voor hun zelfvertrouwen, goed voor de wereld.