Aanmelden nieuwe leerling

Informatiebijeenkomsten 

Ongeveer één keer per maand organiseren wij informatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomst krijgt u informatie over de school, ons Daltononderwijs en een rondleiding door de school. Ook ontvangt u onze folder en het inschrijfformulier. De informatie wordt gegeven door Angélique Eijpe en de bijeenkomst duurt ruim een uur.

 

Mocht u, na de informatiebijeenkomst, uw kind(eren) willen inschrijven op onze school, dan vragen wij u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

 

Plaatsing op de Juliana Daltonschool

Als uw kind op onze school geplaatst is, dan ontvangt u een bevestiging van plaatsing. Het antwoordstrookje onderaan deze bevestiging dient u te retourneren. Hiermee bevestigt u dat u gebruik maakt van de plaats op onze school. Informatie over het schooljaar waarin uw kind instroomt, ontvangt u enkele weken voor de start van het betreffende schooljaar. Eventuele jongere broertjes en zusjes krijgen uiteraard ook een plekje op onze school. Hierbij is het van belang dat u hen zo snel mogelijk inschrijft op onze school. Hiervoor kunt u een inschrijfformulier opvragen bij Jansje Branderhorst.

 

Wachtlijst

Wanneer beide kleutergroepen vol zijn, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

Indien er een plaats beschikbaar is gekomen voor uw kind, dan zullen wij contact met u opnemen. De volgorde van de plaats op de wachtlijst is afhankelijk van de volgende drie criteria:

  • een evenwichtige verdeling van de aantallen jongste en oudste kleuters (zie toelichting);
  • een evenwichtige verdeling van de aantallen jongens en meisjes.
  • datum van aanmelding.

 

Toelichting bij criterium 1: een evenwichtige verdeling van de aantallen jongste en oudste kleuters

Nadat kleuters 2 tot 2½ jaar in groep 1/2 onderwijs hebben gevolgd, stromen zij door naar de volgende groep. De oudste kleuters uit groep 1/2-a en 1/2-b vormen samen de nieuwe groep 3. Er wordt gestreefd naar een leerlingenaantal van 28-30 leerlingen per groep. Wanneer er minder dan 28 leerlingen in een groep zullen komen, behoudt de school zich het recht om kinderen die niet bovenaan de wachtlijst staan voor te laten gaan. Dit recht behoudt de school zich ook voor een dreigende ongelijke verdeling van de aantallen jongens en meisjes.

 

Plaatsing voor groep 2 of hoger

Indien er plaats is, hanteren wij bij het aanmelden van nieuwe leerlingen voor groep 2 of hoger, die afkomstig zijn van een andere school, de volgende aannameprocedure:

  • in overleg met ouders nemen wij contact op met de school waar de leerling vandaan komt om te informeren naar de leerprestaties, taakgerichtheid en het sociaal functioneren van het kind;
  • mogelijk testen wij (vanaf groep 3) de aangemelde leerling op het beheersingsniveau van de leerstof;
  • wij informeren u over de uitslag van de testen en over het definitieve plaatsingsbesluit over de toelating van uw kind.

 

Opgeven voor een informatiebijeenkomst kan telefonisch (035-6911994) of door onderstaand formulier in te vullen.
Ook voor vragen of verdere informatie kunt u dit formulier invullen of op vrijdagmiddag 12:15 tot 14:00 contact opnemen
 met Jansje Branderhorst (035-6911994). 


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Dank voor de aanvraag van het inschrijfformulier