Remediëring

Remedial teaching binnen de groep

Als een leerkracht signaleert dat een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning, stelt de leerkracht een plan op voor extra begeleiding binnen de groep. De leerling zal, naast de verlengde instructie van de methode gebonden lessen, minimaal 30 minuten per week extra instructie en oefening krijgen met behulp van remediërende lesmaterialen. De leerling verwerkt dit zelfstandig tijdens het werken aan de dag- of weektaak.

Remedial teaching buiten de groep
Als de leerkracht merkt dat de extra geboden hulp binnen de klas onvoldoende resultaat oplevert, zal de leerkracht in overleg met de intern begeleider beslissen of deze leerling in aanmerking komt voor RT buiten de groep. De intern begeleider zal een plan opstellen en dit met de ouders bespreken en evalueren. Deze vorm van begeleiding is nog intensiever. De leerling krijgt minimaal 30 minuten per week extra instructie buiten de groep, verlengde instructie van de methode gebonden lessen in de groep en krijgt verschillende oefeningen die thuis en/of in de klas gemaakt moeten worden.
 
Externe Remedial teaching
Mocht ook RT buiten de groep niet voldoende resultaat opleveren, dan kan de intern begeleider samen met de leerkracht en in overleg met de ouders het samenwerkingsverband Unita inschakelen en eventueel onderzoek laten uitvoeren.

 

De orthotheek
Op de Juliana Daltonschool is een orthotheek aanwezig met verschillende remediërende materialen, die zowel door de leerkrachten als de intern begeleider ingezet kunnen worden voor extra ondersteuning bij leerlingen. Zo maken wij gebruik van alle remediërende lees- en spellingprogramma’s van ‘Taal in Blokjes’ en van ‘Zelfstandig spellen’ en ‘Spelling in de lift plus’. Voor leesbevordering maken we ook gebruik van Luc Koning ‘Speciale leesbegeleiding’ en ‘Connect’. Op de computer beschikken we over ‘Woordenhaai’ en ‘Flits’. Naast het ondersteuningsprogramma ‘Met Sprongen Vooruit’ dat in alle groepen gebruikt wordt, beschikken we ook over Rekensprint; een remediërend rekenprogramma om het automatiseren te bevorderen.
 
Claroread: hulpprogramma voor dyslectische leerlingen
Leerlingen die hardnekkige problemen hebben met lezen en/of spelling, ondervinden dagelijks problemen bij het leren en studeren. Claroread is een van de meest gebruikte dyslexiesoftware voor alle vormen van dyslexie in alle schooltypen. Het is een krachtig alles-in-één programma voor gemakkelijk scannen, beter technisch en begrijpend lezen, spellen en schrijven en vlotter leren en studeren. Met o.a. Claroread zorgen wij ervoor dat een leerling met dyslexie zelfstandig en gemotiveerd verder kan op school en betere leerprestaties behaalt.