Kunst en cultuur

Sportdag

Ieder jaar houden wij een sportdag, vaak in combinatie met de Koningsspelen. Sport en spel staat op deze dag centraal.
Onze sportdagen kennen ieder jaar een thema waarbinnen de activiteiten georganiseerd worden. Een terugkerend item is onze jaarlijke sponsorwandeling, waarbij de volledige opbrengst naar ons spaardoel van dat jaar gaat.

Een sportdag is niet mogelijk zonder hulp van ouders. We zijn dan ook ieder jaar weer erg blij als we voldoende aanmeldingen krijgen. Daarbij is saamhorigheid een sleutelwoord op onze sportdagen. De groepjes waarin de leerlingen deelnemen aan de verschillende activiteiten, zijn klasdoorbrekend. Ouders en leerkrachten werken nauw samen. Ieder jaar kijken wij voldaan terug op een fijne sportdag.

Schaatsen

Het is inmiddels een traditie: in december gaan de groepen 3 t/m 8 naar Bussum op ijs.
Wij wandelen of fietsen naar de kunstijsbaan in Bussum, alwaar we schaatsles krijgen. Leerlingen die al goed kunnen schaatsen, mogen hun kunsten verfijnen en vertonen. Na afloop wacht iets lekkers. Dit uitje zorgt altijd voor een fijne sfeer in de school. We helpen elkaar waar nodig en zorgen dat iedereen een fijne tijd heeft. Als de klassen terugkomen, zijn ze helemaal rozig en voldaan van alle frisse lucht en beweging.

Kunst en cultuur

 

Kerndoelen en cultuureducatie
Cultuureducatie valt onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie. Dit leergebied omvat drie kerndoelen: 

  • de leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren;
  • de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren;
  • de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Kerndoelen en erfgoededucatie

Erfgoed valt zowel onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie als onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit laatste leergebied oriënteren leerlingen zich op hun omgeving, waarbij ze onder meer gebruik maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is erfgoed nauw verbonden met geschiedenis en het ontwikkelen van historisch besef, dat ook onder laatstgenoemd leergebied valt.

 

Vakdocenten Muziek en Drama

Maandelijks krijgen alle groepen les van een vakdocent Muziek en een vakdocent Drama.

 

Kunst- en cultuurproject

Wij organiseren twee keer per jaar een klasdoorbrekend Kunst- en Culuurproject. We werken dan met verschillende groepen samen aan één thema. Aan het eind van deze periode hebben wij een tentoonstelling of voorstelling, waarbij ouders van harte welkom zijn om de resultaten te bewonderen.

 

Educatieve uitjes en workshops

Iedere klas maakt per jaar een educatief uitstapje. Daarnaast krijgt iedere klas jaarlijks een workshop aangeboden, dit kan plaatsvinden op locatie of in de klas. Deze uitstapjes en workshops zijn afwisselend, waardoor deze een zeer waardevolle aanvulling op onze lessen zijn.


Bibliotheek

Onze leerlingen kunnen boeken kiezen en lezen uit een ruim, actueel en interessant aanbod in onze eigen schoolbibliotheek.

Een aantal klassen gaat op bezoek bij de plaatselijke bibliotheek, sommige klassen hebben een hulpouder die zorg draagt voor bibliotheekboeken in de klas.