Stagiaires

Wij leveren graag een bijdrage aan het vergroten van de kwaliteiten van onze toekomstige collega’s: de studenten aan de pabo’s. Proceon Scholengroep heeft een samenwerkingsverband met de Marnix Academie in Utrecht; onze school is een partnerschool van de Marnix Academie.

Partnerscholen zijn basisscholen die betrokken zijn bij het project ‘Partnerschap in opleiding en ontwikkeling.’ Studenten worden opgeleid door de Marnix Academie én de partnerscholen.

Beide partijen geven vorm aan de ontwikkeling van de school, de opleiding, het personeelsbeleid en creëren zo een rijke leeromgeving voor studenten en teamleden.

Onder begeleiding van de groepsleerkrachten (mentoren) bekwamen de studenten zich bij ons op school in het lerarenvak. De schoolopleider, één van onze leerkrachten die hiervoor opgeleid is, begeleidt mentoren en studenten, coördineert de begeleiding van studenten en geeft vorm aan de schoolontwikkeling in samenwerking met studenten. 

 

Jaarlijks lopen ongeveer 5 studenten stage bij ons op school. Dit kunnen voltijd- of deeltijdstudenten zijn. Soms kiest een startbekwame student onze school uit om zijn/haar eindstage te doen; dit betekent dat de student één tot twee dagen zelfstandig voor de groep moet werken.