Groep 3

6896 2310191025170056 SH 111826363899
Van harte welkom op de groepspagina van groep 3!
 
De kinderen maken in groep 3 een enorme ontwikkeling door. Waar ze vorig jaar nog veel ruimte hadden om zich spelend te ontwikkelen gaan we in groep 3 in tafelgroepjes aan het werk met werkboeken en heel veel taken. We leren veel routines aan, want hoe werk je nou precies in een werkboek en moet je echt alle opdrachten maken? Het werken met de weektaak wordt in groep 3 nog degalijks begeleid, zodat de kinderen in groep 4 de overstap kunnen maken naar een echte weektaak.
Lezen, rekenen, spelling en schrijven zijn de vakgebieden waar we de eerste periode de meeste tijd aan besteden. Halverwege het jaar komen daar nog Engels, wereldoriëntatie en techniek bij. Creatieve vakken en gym komen in groep 3 iedere week aan bod.
Groepsvorming is een belangrijk proces in groep 3. De kinderen komen uit verschillende kleuterklassen en het duurt best even tot ze elkaar goed kennen. Met onder andere de methodelessen van Kwink stimuleren we de vorming van een fijne groep.