Juliana Daltonschool

Welkom bij de Juliana Daltonschool

De Juliana Daltonschool is gevestigd in een mooi monumentaal pand aan de rand van het Brediuskwartier in Bussum. Vanwege het kleinschalige karakter kennen veel leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar. De Juliana Daltonschool geeft onderwijs vanuit de Daltonkernwaarden: zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. Wij geven onderwijs op maat en stimuleren kinderen om het uiterste uit zichzelf te halen. Wat Daltononderwijs precies inhoudt, kunt u op deze website lezen onder het kopje ‘Onderwijs en identiteit’.

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een brede ontwikkeling doormaken. Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we ook veel aandacht aan de culturele, sportieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De zorg, zowel naar onder (remediërend) als naar boven (verrijkend), wordt zorgvuldig en structureel gegeven. 

 

De Juliana Daltonschool heeft 5 keer het predicaat Excellente Scholen van 2012 t/m 2021 ontvangen. Dit houdt o.a. in dat de inspectie en jury onze resultaten en ons onderwijs van goede kwaliteit heeft bevonden.

Ons excellentieprofiel is het geven van onderwijs op maat. Ons onderwijs op maat houdt in: instructies op verschillende niveaus, differentiatie op tempo, niveau en interesse, zorg naar onder (remediërend) en zorg naar boven (verrijkend). Ook bieden wij onderwijs op maat aan kinderen met andere specifieke onderwijsbehoeften, zoals gedrag. Op school zijn veel aantrekkelijke extra materialen aanwezig om kinderen te stimuleren zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Veel materialen die op andere scholen gereserveerd worden voor plusklassen, zijn op de Juliana Daltonschool voor ieder kind beschikbaar.