Belangrijke informatie

Wij willen u als ouder graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

pexels photo 111904111443

Schooltijden & vakanties

Vind hier alle informatie over de schooltijden en vakanties van de Juliana Daltonschool.

 

 


Meer informatie
crayons coloring book coloring book 111914392526

Ziek melden

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08:00 en 08:30 uur, op telefoonnummer 035-6911994.

sand summer outside playing 111914392827

Informatie kleutergroepen

Hier vindt u alle informatie over de kleutergroepen. De algemene gang van zaken, overblijven, wennen, verjaardagen en meer onderwerpen die als ouder van een kleuter nuttig zijn. 


Meer informatie
aaron burden 1zR3WNSTnvY unsplash 111914392489

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen niet op school kan volgen. Dit dient u door middel van het formulier bij de directeur aan te vragen. Dit bijzonder verlof dient minimaal 6 weken van te voren aangevraagd te worden bij de directeur. 


Verlof aanvragen
iStock 111913627956

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid.


Meer informatie
Stocksy txp473ce732ZtS200 Medium  111913623978

Activiteitencommissie

Naast de MR heeft onze school een Activiteitencommissie (AC). Deze commissie bestaat uit enkele ouders per groep en personeel die verschillende activiteiten in en rond de school organiseren.


Meer informatie
klachtenregeling afbeelding

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken.


Lees meer