Informatie Medezeggenschapsraad

36545cb4 ccb9 4648 8e6d 6fa1e7f34a4b 1 111824881220
In de Medezeggenschapsraad (MR) van de Juliana Daltonschool zitten twee ouders (Willemijn en Felisa) en twee leerkrachten (Sanne en Emma) die hun achterban vertegenwoordigen, zich inzetten voor het goed functioneren van de school, de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van de leerlingen en het personeel. Een belangrijke taak voor de MR is het onderling overleg tussen directie, ouders, leerlingen en het personeel te bevorderen. De MR heeft bovendien de taak om samen met de directeur de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage vast te stellen en te beheren.
 

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met de achterban is hiervoor zeer belangrijk. Op het informatiebord in de hal vindt u de recente notulen en belangrijke mededelingen; ook plaatst de MR maandelijks een update in het Julianabericht. Zowel ouders als leerkrachten kunnen bij de MR terecht met vragen of opmerkingen. U kunt ons op school aanspreken of mailen op mr.julianadaltonschool@proceon.nl.

 

De vrijwillige ouderbijdrage á €135,- per kind per schooljaar komt geheel ten goede aan de leerlingen van onze school.