Informatie kleutergroepen

Daltononderwijs

De Juliana Daltonschool werkt volgens de kernwaarden van Dalton. Specifieke informatie hierover kunt u lezen op deze website en in de schoolgids. De kernwaarden van Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

 

Algemene gang van zaken in de school

 • Om 08.15 uur gaan de schooldeuren open en mogen de leerlingen naar binnen. We starten om 08.30 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag duurt de lesdag tot 14.30 uur, ze lunchen dan ook op school. Op woensdag en vrijdag zijn de lestijden tot respectievelijk 12.15 uur en 12.00 uur; de middagen zijn vrij. 
 • Alle leerlingen komen binnen via de hoofdingang. De ingang aan de zijkant van de school is als uitgang bedoeld voor de kleuters en groep 3. Hier brengen we de leerlingen aan het eind van de dag naar buiten. 
 • De jassen van de leerlingen gaan in een luizentas en hangen aan de kapstok. Alle nieuwe leerlingen krijgen eenmalig een luizentas. Is deze weg of stuk, dan kan er een nieuwe luizentas (tegen betaling van €2,50) op school aangeschaft worden. 
 • Het eten en drinken, dat geldt als tien-uurtje, wordt voorzien van naam en in de bakken gelegd op de gang. Het overblijf-eten, voorzien van naam, blijft in de schooltas van uw kind. 
 • Voor vragen die snel kunnen worden beantwoord en korte opmerkingen, kunt u ’s morgens voor 08.30 uur bij ons terecht. Voor alle andere gesprekken, kunt u een afspraak maken. Als u na schooltijd iets wilt vragen aan de leerkracht, dan graag nadat alle leerlingen zijn opgehaald. De leerlingen zeggen namelijk tegen de leerkracht dat ze hun ouder of oppas zien, pas dan mogen ze weggaan. U kunt de leerkrachten ook altijd mailen of een berichtje via Parro versturen.

Ziek

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch vóór 08.30 uur aan ons doorgeven op telefoonnummer 035 6911994.

 

De kring

We zitten per dag meerdere keren in de kring en daar doen we o.a. de volgende activiteiten:

 • luisteren naar (bijbel)verhalen; 
 • liedjes zingen; 
 • taal- en rekenspelletjes; 
 • gesprekjes voeren; 
 • toneelstukjes; 
 • Engels; 
 • lessen in sociaal-emotionele vorming.

 

Bewegingsonderwijs

Alle leerlingen gymmen op dinsdag en donderdag met de hele klas. Wilt u voor de gymles het volgende meegeven: Gymschoenen met naam, dit alles in een tas voorzien van naam.

 

Speelgoeddag

Iedere laatste vrijdag van de maand is het speelgoedochtend. De leerlingen mogen speelgoed mee van huis nemen om op school mee te spelen. Leerlingen uit groep 2 mogen gezelschapsspelletjes of knutselmateriaal meenemen. Leerlingen uit groep 1 zijn vrij in hun keuze. Speelgoed met een agressief karakter (pistolen en zwaarden) zijn niet toegestaan.

 

Sparen voor een goed doel

Op maandagmorgen kan uw kind een bijdrage voor het goede doel in de spaarpot doen. Ieder jaar besluiten wij voor welk doel wij zullen sparen. Dit zal bekend worden gemaakt en de nodige aandacht krijgen in de klas.

 

Verjaardagen

Als uw kind 5 jaar wordt, vieren we dat in de klas. Ouders zijn welkom om dit feestkwartiertje mee te maken. De leerlingen trakteren alleen in hun eigen klas. Snoep mag wel, maar met mate. Wij vragen u om vooraf te overleggen over de specifieke dag/tijdstip, mogelijke allergieën en het precieze leerlingaantal. De leerlingen gaan de klassen niet rond, maar zijn vrij om een eventuele traktatie voor de leerkrachten mee te nemen. De jarige krijgt een mooie verjaardagskaart. De verjaardagen van de juffen worden op één dag gevierd, waar we dan iets speciaals van maken.

 

Overgang van groep 2 naar groep 3

Alle leerlingen die voor 1 januari zijn geboren, gaan in principe door naar groep 3, tenzij er een beredeneerde beslissing wordt genomen om langer in groep 2 te blijven. Op basis van observaties wordt door de groepsleerkracht(en), de intern begeleider en de directie een weloverwogen beslissing genomen. Hiervoor worden verschillende instrumenten gebruikt, zoals: KIJK (ontwikkelingsvolgsysteem voor kleuters) en observaties van de leerkrachten.

 

Parro

Voor de communicatie vanuit de klas gebruiken wij de app Parro. We plaatsen regelmatig berichten en foto's vanuit de klas. Voordat uw kind bij ons start, ontvangt u een koppelcode. Uiteraard vragen wij uw toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw kind.

 

Hulpouders

Elke klas heeft ook een aantal klassenouders. Zij ondersteunen ons bij het organiseren van allerlei activiteiten. Elke maand wordt de groep gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle wordt uitgevoerd door de luizenouders. Soms is er extra hulp nodig bij verschillende activiteiten, u krijgt dan een berichtje van de klassenouders of leerkracht.

 

Wennen

We spreken in overleg ongeveer 2 a 3 wendagen af. Als uw kind korter dan 6 weken voor de zomervakantie jarig is, dan start het na de zomervakantie. Als uw kind 4 jaar wordt in december adviseren wij u uw kind na de kerstvakantie te laten starten. Gezien de spannende sint- en kerstperiode start uw kind rustiger in januari.

 

Vertel het ons

Met vragen, opmerkingen, ideeën en zorgen kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind terecht. Als er iets is wat uw kind dwars zit, kom dan gerust naar ons toe en leg het probleem voor. Samen zoeken we naar een oplossing. Zijn er in huiselijke kring dingen gebeurd of staan er dingen te gebeuren, dan horen wij dit graag. Op die manier kunnen wij het kind beter begrijpen en hierop anticiperen.